Long An hỗ trợ 20 doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch điện tử

Gốc
(Chinhphu.vn) – Theo Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Long An giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh này sẽ chọn 20 doanh nghiệp tiêu biểu có khả năng và điều kiện ứng dụng thương mại điện tử để hỗ trợ, tư vấn cách thức tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Long An, Cổng Thương mại điện tử quốc gia (ECVN).

Việc làm này sẽ không chỉ giúp quảng bá rộng rãi hình ảnh thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác thông qua việc khai thác các cơ hội giao thương hàng ngày, đào tạo kỹ năng quản trị gian hàng trực tuyến. Theo kế hoạch, trong năm 2011, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử về thiết lập và sử dụng hệ thống thư điện tử với tên miền dùng riêng; xây dựng website thương mại điện tử; tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Long An, Cổng Thương mại điện tử quốc gia (ECVN); ứng dụng thương mại điện tử thông qua các công cụ kinh doanh điện tử (e-business); ứng dụng marketing trực tuyến. Đồng thời, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác thông qua việc khai thác các cơ hội giao thương hàng ngày, đào tạo kỹ năng quản trị gian hàng trực tuyến. Được biết, Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Long An giai đoạn 2011 – 2015 đặt mục tiêu tổng quát là thương mại điện tử được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Mục tiêu cụ thể là 100% cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp biết đến lợi ích của thương mại điện tử. 60% doanh nghiệp tiến hành giao dịch thương mại điện tử loại hình doanh nghiệp với người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp với doanh nghiệp. Bước đầu hình thành các tiện ích hỗ trợ người tiêu dùng tham gia thương mại điện tử loại hình doanh nghiệp với người tiêu dùng. Phát triển một số dịch vụ công điển hình liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh được cung cấp trực tuyến từ mức độ 2 trở lên Gia Vi

Tin nóng

Tin mới