Long An: Kỷ luật 28 cán bộ vì nhậu buổi trưa

Gốc
Tỉnh vừa tổ chức đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 177CV/TV của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không uống rượu - bia trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc.

Tin nóng

Tin mới