(Dân Việt) - Sở Công Thương tỉnh Long An quyết định điều chuyển hai Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Long An là Nguyễn Văn Chính và Nguyễn Ngọc Long về Trung tâm Khuyến công và Trung tâm Xúc tiến thương mại.

Đội trưởng Đội QLTT số 4 - ông Trương Vũ Phong, cũng được điều về Trung tâm Xúc tiến thương mại.

Trước đó, lãnh đạo Sở Công Thương cũng quyết định cho thôi chức vụ Chi cục trưởng Chi cục QLTT Long An đối với ông Nguyễn Văn Minh và điều ông Võ Thiện Ngộ về làm Chi cục trưởng, ông Nguyễn Tấn Vĩnh (Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại) về làm Chi cục phó.

Trong năm 2011 tại Chi cục QLTT Long An xảy ra hàng loạt vụ cán bộ sai phạm, hàng chục người bị kiểm điểm, kỷ luật.

Hữu Danh