(PL)- Ngày 17-1, ông Nguyễn Văn Thiệp - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cho biết UBND tỉnh vừa quyết định thu hồi chủ trương tiếp nhận dự án của chín doanh nghiệp do chậm triển khai, với khoảng gần 670 ha.