Long An: Xử lý kỷ luật hơn 70 đảng viên, cán bộ tham ô, hối lộ

Gốc
Theo Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Long An, từ đầu năm 2008 đến nay, Ban chỉ đạo đã làm rõ và xử lý hơn 70 đảng viên, cán bộ vi phạm, trong đó kỷ luật khai trừ 8 đảng viên, cách chức 4 cán bộ, cảnh cáo và khiển trách 61 cán bộ, viên chức.

Tin nóng

Tin mới