Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Long Biên: Số thu từ thuế đạt hơn 309 tỷ đồng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Năm 2007, số thu do chi cục thuế quận Long Biên đảm nhiệm đã vượt 55% so với năm 2006 với tổng số thu đạt hơn 309 tỷ đồng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=34065