LỒNG GHÉP GIỚI TRONG ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Gốc
Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu không của riêng ai, cho dù bạn thuộc giới tính nào, tầng lớp nào trong xã hội, thì bạn đều có quyền được đối xử công bằng và được bảo vệ trước những tác động khôn lường của biến đổi khí hậu. Do đó, nếu các chính phủ, các nhà lập kế hoạch, có được nhận thức đầy đủ về vai trò của phụ nữ và nam giới trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, thì việc lập kế hoạch để giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu sẽ mang lại những hiệu quả tích cực hơn và các nguồn lực được sử dụng cho việc ứng phó và giải quyết hậu quả của thảm họa sẽ mang tính kinh tế hơn.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/viet-nam-va-the-gioi/2021/5/long-ghep-gioi-trong-ung-pho-bien-doi-khi-hau/553087