Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lòng nhân từ

Gốc

“Bà con còn, tui còn...” - ông Lê Nghĩa, 70 tuổi ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, xúc động kể lại chuyện người dân ngay chính trong vùng lũ đã nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn vừa qua... Tinh thần đoàn kết, tương thân tương trợ, lá lành đùm lá rách là truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa của người dân Việt Nam.

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/207655.asp