Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Long “quái” và ngón nghề chôm xe

Trộm được vài chiếc xe, Long lại về với vợ con trong Nam. Thấy tình hình yên yên, Long lại trở ra Thanh Hóa làm phi vụ tiếp theo…

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/8/97902.cand