(HNM) - Ngày 4-3, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo thông tư sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT.

Điểm đáng chú ý tại dự thảo là quy định hằng năm, trường chuyên có thể tổ chức thi tuyển bổ sung vào các lớp chuyên mà không giới hạn về thời gian. Quy định hiện hành chỉ cho phép tuyển bổ sung vào các lớp chuyên có dưới 35 HS và chỉ được thực hiện từ học kỳ II lớp 10 hoặc mỗi học kỳ của lớp 11.

Một dự kiến điều chỉnh nữa của Bộ GD-ĐT là cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên được quy định: môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài thi của mỗi môn thi theo từng lớp chuyên; hệ số điểm bài thi, điểm xét tuyển vào lớp chuyên và lớp không chuyên thuộc trường chuyên. Hiện nay, các nội dung này do Bộ GD-ĐT quy định thống nhất trên toàn quốc với ba môn thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và môn chuyên.