Lớp mẫu giáo trong nhà tù Thủ Đức

Gốc
Mẹ có tội phải vào tù và những đứa trẻ vô tội cũng sống nơi đầy bụi trần này. Nhìn con vô tư ngủ say, những người mẹ tù đã rơi nước mắt nghĩ về tương lai của chúng.

Tin nóng

Tin mới