Lớp vi tính dưới chân núi Chứa Chan

Gốc
TT - Núi Chứa Chan - một danh thắng ở Xuân Lộc, Đồng Nai, cao 837m. Ở đây có chùa Bửu Quang, mà người ta hay gọi là chùa Gia Lào, gần đỉnh núi, giữa những hang động nguyên sơ.

Tin nóng

Tin mới