LSS: TM & ĐT Thăng Long Hà Nội tăng sở hữu lên 10.8%

Gốc
CTCP Thương mại và Đầu tư Thăng Long Hà Nội đã mua 1,322,874 cp của CTCP Mía đường Lam Sơn (HOSE : LSS) nâng số lượng nắm giữ lên gần 7.6 triệu cp (tỷ lệ gần 10.8%) tại ngày 27/11/2015 với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Ngày 24/11/2015, với lý do cơ cấu danh mục, CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Thành Đạt đã bán 1 triệu cp của LSS và CTCP Thương mại và Đầu tư Thăng Long Hà Nội chính là đối tượng đã mua 1 triệu cp LSS.

Tài liệu đính kèm:
20151202_20151202 - LSS - BC thay doi SH CDL - Cty TM va DT Thang Long HN.pdf

Tin nóng

Tin mới