LTC: AFC Vietnam Fund đã mua 21,300 cp

Gốc
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) đã mua 21,300 cp CTCP Điện nhẹ Viễn Thông (HNX: LTC), nâng sở hữu lên thành 259,600 cp LTC, chiếm tỷ lệ 5.66% vốn kể từ ngày 30/09.

Tài liệu đính kèm:
LTC_2014.10.6_7cb9c29_20141006_093922.jpg
LTC_2014.10.6_5a401ee_20141006_093948.jpg
LTC_2014.10.6_62720ad_20141006_094005.jpg

HNX

Tin nóng

Tin mới