TP - Cán bộ hành chính bây giờ công chuyện lu bu quá trời, họp hành đã mất nhiều thời gian.

- Có câu “việc gì không muốn làm thì tổ chức họp bàn”, nên cải cách hành chính đang tìm cách bớt họp. - Lại còn phải đi học, hết lớp nọ đến lớp kia. - Phổ cập cử nhân, tiến sỹ cho cán bộ hành chính là một não trạng bằng cấp đang được xã hội tìm cách khắc phục. - Còn phải tham gia các tổ chức quần chúng để lãnh đạo… - Biết rồi. Có nơi phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật, khi cần phản biện việc gì đó thì mình phản biện mình, chỉ tốn thời gian. - Nhằm nhò gì, phó chủ tịch UBND tỉnh còn làm trưởng ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp. Rồi bị lôi vào cuộc cãi cọ đàn bà ai đẹp hơn ai, chưa biết kết cục đến đâu. Rồi ngồi ghế công quyền mà hành xử với người đẹp theo kiểu cửa quyền... - Đúng là lu bu.