Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lữ đoàn 125 học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII

Ngày 24-8, tại TP Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII cho các đối tượng cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Lữ đoàn 125, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân được quán triệt, nghiên cứu 4 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 21 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và lữ đoàn được nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới của các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Từ đó, củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Cán bộ, đảng viên Lữ đoàn 125 tham dự hội nghị.

Cán bộ, đảng viên Lữ đoàn 125 tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tá Lê Hồng Quang, Phó chính ủy Lữ đoàn 125 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc lữ đoàn sau hội nghị tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII cho 100% các đối tượng còn lại; đồng thời, xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất, gắn với đặc thù thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: XUÂN HÓA