Lữ đoàn 229 (Binh chủng Công binh) thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Gốc
Ngày 7-10, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh.

Nội dung kiểm tra, gồm: Công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật…

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa kiểm tra các văn kiện tác chiến.

Theo đó, năm 2020 Lữ đoàn đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của các cấp, hướng dẫn của cơ quan chức năng; tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được giao; trình độ SSCĐ, huấn luyện và xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật được nâng lên. Các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Cơ quan, đơn vị có nhiều tiến bộ, đơn vị ổn định, an toàn.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa kiểm tra công tác huấn luyện chuyên ngành Công binh.

Đặc biệt, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 274-NQ/ĐUBC của Đảng ủy Binh chủng Công binh về “nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Binh chủng và hướng dẫn của các cơ quan về nhiệm vụ huấn luyện năm 2020. Tổ chức 4 lớp huấn luyện cán bộ, 2 lớp tập huấn nghiệp vụ, kết quả 100% các lớp đạt khá, giỏi. Duy trì nghiêm chế độ học tại chức cho cán bộ theo quy định, thông qua tập huấn, bồi dưỡng, trình độ tổ chức và phương pháp huấn luyện của cán bộ các cấp đã được nâng lên, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 80% cán bộ cấp trung đội, đại đội trở lên đạt khá, giỏi, 100% cán bộ cấp tiểu đoàn đạt giỏi...

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà Lữ đoàn 229 đã đạt được và lưu ý đơn vị cần tiếp tục quản lý, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các quy định về trực SSCĐ, cứu hộ cứu nạn (CHCN), trọng tâm là các ngày lễ, Tết các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là coi trọng công tác tập huấn huấn chế độ canh trực, chú trọng rèn hành động, tác phong người chỉ huy, hành động của bộ đội và bộ phận chuyên trách, luyện bù, vét, huấn luyện bổ sung các phương án SSCĐ, sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống xảy ra khi có lệnh. Huấn luyện làm chủ, sử dụng hiệu quả các trang, thiết bị có trong biên chế, trang bị mới. Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, khắc phục kịp thời những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng các cấp. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, công tác bảo đảm, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ…

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-229-binh-chung-cong-binh-thuc-hien-hieu-qua-nhiem-vu-huan-luyen-san-sang-chien-dau-640119