Lũ tiếp tục dâng cao các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên và sông Sê-rê-pốc

ND - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên và sông Sê-rê-pốc đang lên, riêng các sông từ Bình Định đến Phú Yên đang ở mức cao.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135813&sub=127&top=39