Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lúa chết do khói lò gạch: Chủ lò gạch phải bồi thường

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Sau khi xem xét, các chủ lò gạch đã đồng ý bồi thường mỗi sào lúa bị cháy sém lá là 100.000 đồng để bà con mua phân bón phục hồi và bồi thường 2 tạ lúa/sào với những chỗ lúa bị chết.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2009/3/183411