Ở độ tuổi 40, chuyện ấy có thể không còn sung mãn, không còn lãng mạn như thời kỳ 25-35, song nếu biết cách đây lại là giai đoạn cả hai dễ đạt đến sự hòa hợp nhất.