Lửa thử vàng

Gốc
Cha ông ta xưa đã tổng kết từ cuộc sống và rút ra nhiều kinh nghiệm hay, nhiều điều chí lý. Chẳng hạn câu: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức”! Câu ấy có ý nghĩa rằng: Con người ta tốt hay xấu, có tài giỏi hay không thì phải được tôi luyện và bộc lộ trong những môi trường sống và hoạt động gay go, gian khổ, khó khăn, phức tạp.

Chính trong những môi trường, lĩnh vực "nóng” ấy, con người mới có dịp thử thách phẩm chất, năng lực, bản lĩnh của mình. Trong những môi trường "nóng” ấy mới thấy rõ bản chất con người.

Trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, ác liệt để giải phóng dân tộc, trải qua sự sàng lọc trong lò lửa đấu tranh kiên cường đã hình thành nên đội ngũ những người con ưu tú của dân tộc, những cán bộ, đảng viên có phẩm chất và năng lực, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua sóng gió, đưa dân tộc ta từ thân phận tôi đòi trong đêm dài nô lệ trở thành người chủ đất nước ngày nay. Những con người đó đã giành được tín nhiệm cao trong lòng dân.

Ngày nay, công cuộc đổi mới đất nước cũng là sự nghiệp không kém phần gian khó, phải giải quyết nhiều nhiệm vụ "nóng” chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Đây là một dịp "lửa thử vàng, gian nan thử sức” đối với những ai phải ngồi trên "ghế nóng”. Từ bài học trong lịch sử cho thấy, tuy ngồi trên "ghế nóng” nhưng nếu làm tốt công việc của mình, vì dân, vì nước mà thể hiện rõ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, thì đây lại là dịp tốt để những người ngồi "ghế nóng” giành được sự tín nhiệm cao của mọi người. Đương nhiên, để nhìn nhận đúng về một con người thì phải trải qua một quá trình lâu dài chứ không phải chỉ dựa vào một số việc làm trong một thời gian ngắn. Vượt qua được thử thách, con người ta sẽ đạt tới đỉnh cao của sự tín nhiệm.

Thế mới biết câu tổng kết của cha ông xưa thật chí lý. Theo kinh nghiệm ấy chắc rằng, Mặt trận các cấp sẽ góp phần thiết thực vào thành công trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ của cấp mình.

TRẦN HẬU

Tin nóng

Tin mới