Luân chuyển công tác đối với cán bộ

Gốc
Trong đợt điều chuyển công tác lần này, tôi bị điều chuyển về công tác tại xã khác không thuộc xã 135, không còn được hưởng những phụ cấp... Xin hỏi luật gia trường hợp điều chuyển của tôi có đúng quy định hay không?

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: hoangtuanhh83@yahoo.com.vn hỏi:

Tôi là công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường của xã biên giới, xã 135. Tôi được tuyển vào ngạch công chức từ tháng 8/2012 hiện là đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ năm 2016 - 2021. Trong quá trình công tác tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và 2 năm liền 2013 và 2014 được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Hiện tôi đang được hưởng hệ số phụ cấp khu vực 0.3, hưởng hỗ trợ 70% lương. Trong đợt điều chuyển công tác lần này, tôi bị điều chuyển về công tác tại xã khác không thuộc xã 135, không còn được hưởng những phụ cấp như trên, và không còn được là đại biểu HĐND xã nữa.

Nay tôi xin hỏi luật gia trường hợp điều chuyển của tôi có đúng quy định hay không? Tôi có quyền khiếu nại về quyết định điều chuyển này không? Tôi có những quyền lợi và nghĩa vụ gì trong trường hợp này? Rất mong luật gia tư vấn giúp đỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Theo Luật Cán bộ công chức, Nghị định số 24/2010 ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 150/2013 ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 58/2007 về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức quy định việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể; Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật; Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và trong quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn.

Các trường hợp thực hiện việc luân chuyển công chức: Theo yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Luân chuyển giữa trung ương và địa phương, giữa các ngành, các lĩnh vực theo quy hoạch nhằm tiếp tục rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân công, phân cấp quản lý công chức quyết định việc điều động, luân chuyển, biệt phái công chức.

Trình tự, thủ tục điều động, luân chuyển, biệt phái công chức thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức.

Công chức được biệt phái đến làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức ngoài việc thực hiện theo các quy định chung tại Nghị định này còn phải căn cứ vào hợp đồng làm việc đã ký với đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Trên đây là những quy định cụ thể về luân chuyển công tác đối với cán bộ công chức, anh nghiên cứu vận dụng. Nếu thấy có vấn đề gì trong việc chuyển đổi, luân chuyển này không đúng quy định thì anh vẫn có quyền đề nghị Chủ tịch UBND huyện, Phòng Nội vụ xem xét theo nguyện vọng và đảm bảo các chính sách chế độ cho anh theo pháp luật.

Tin nóng

Tin mới