Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Luận cứ khoa học về xây dựng môi trường văn hóa

Ngày 23.6, Bộ VHTTDL đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, đề tài: Luận cứ khoa học về xây dựng môi trường văn hóa do PGS.TS Bùi Hoài Sơn làm chủ nhiệm, thuộc chương trình KHCN cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu

Tham dự buổi nghiệm thu có TS Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng; đại diện Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường; đại diện cơ quan chủ trì đề tài và các chủ nhiệm đề tài nhánh thuộc chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ.

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài PGS, TS Bùi Hoài Sơn đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. Đánh giá kết quả đạt được của đề tài, Hội đồng cho rằng luận cứ khoa học về xây dựng môi trường văn hóa là một công nghiên nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, kết quả nghiên cứu có giá trị lý luận và thực tiễn.

Đề tài đã đáp ứng các mục tiêu: Xác lập cơ sở lý luận thực tiễn về xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch; Nhận diện mối quan hệ giữa xây dựng môi trường văn hóa với phát triển kinh tế xã hội; Phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; Xác định nội dung xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam là gì; Đề xuất bộ tiêu chí chung về môi trường văn hóa trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Đưa ra các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại kết quả với số điểm ghi nhận cao.

ĐÀO ANH

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/artmid/428/articleid/53869/luan-cu-khoa-hoc-ve-xay-dung-moi-truong-van-hoa