Luật Bồi thường: “Nhà nước sẽ sòng phẳng với dân!”

Với Luật Bồi thường Nhà nước sắp được thông qua, việc bồi thường sẽ rõ ràng và có lợi hơn cho người chịu oan sai...

Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=9dca07deb11bbd&page=category