Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Luật Cán bộ, công chức

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Ngày 28-11-2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký Lệnh công bố Luật Cán bộ, công chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 13-11-2008. Xin giới thiệu toàn văn bộ luật:

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136736&sub=68&top=40