Thêm trường hợp viên chức bị cắt hợp đồng làm việc

Thêm trường hợp viên chức bị cắt hợp đồng làm việc

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức có hiệu lực kể từ...

144 liên quan

Hàng loạt trường hợp được tiếp nhận làm công chức không phải thi tuyển

Hàng loạt trường hợp được tiếp nhận làm công chức không phải thi tuyển

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức mới được thông qua với nhiều...

144 liên quan

Giảng viên đại học có phải viên chức?

Theo quy định, viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự...

144 liên quan

Năm 2020, những trường hợp nào được tuyển dụng vào công chức không cần qua thi tuyển?

Ngoài 2 hình thức tuyển dụng công chức là thi tuyển và xét tuyển thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức...

144 liên quan

Công chức bị khiển trách, sau 6 tháng mới được nâng lương

Công chức bị khiển trách, sau 6 tháng sẽ được nâng lương nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo...

144 liên quan

Thay đổi quy định về chế độ thôi việc đối với viên chức

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được thông qua và chính...

144 liên quan

Giảng viên hợp đồng có phải là viên chức không?

Giảng viên được tuyển dụng (thi tuyển hoặc xét tuyển) theo vị trí việc dự tuyển, được ký hợp đồng làm việc...

144 liên quan

Viên chức được tuyển dụng vào công chức

Đang là viên chức vẫn có thể được tuyển dụng vào công chức và ứng tuyển vào chức danh viên chức ở địa phương...

144 liên quan

Nới lỏng điều kiện giải quyết nghỉ hưu đối với viên chức

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được thông qua và chính...

144 liên quan

10 Nghị định về cán bộ, công chức, viên chức sắp hết hiệu lực

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 69/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng các Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi,...

144 liên quan

Năm 2020, lương khởi điểm của công chức và viên chức sẽ tăng bao nhiêu?

Hiện mức lương cơ sở đang là 1,49 triệu đồng/tháng và sắp tới mức lương sẽ tăng thêm 110.000 đồng/tháng với...

144 liên quan

Thêm nhiều trường hợp được tuyển dụng vào công chức từ 1/7/2020

Từ 1/7/2020, việc tuyển dụng công chức có rất nhiều thay đổi và những thay đổi này có ảnh hưởng tích cực đến...

144 liên quan

Quy định về tuyển dụng, đánh giá công chức, viên chức: Giải quyết vướng mắc từ thực tiễn

Bộ Nội vụ đang xây dựng các nghị định nhằm quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật sửa đổi, bổ...

144 liên quan

Cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch

Từ ngày 1-7-2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sẽ chính thức...

144 liên quan

'Siết chặt' công tác xử lý kỷ luật công chức

Luật Cán bộ công chức sửa đổi có ý nghĩa vô cùng lớn đối với công chức. Một trong số những điểm nổi bật của...

144 liên quan

Giảm thiểu văn bằng, chứng chỉ

Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch xây dựng các nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

144 liên quan

Sẽ giảm văn bằng, chứng chỉ trong công tác cán bộ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ vừa ban hành kế hoạch về xây dựng các nghị định nhằm quy định...

144 liên quan

Giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Rà soát và quy định nhằm bảo đảm việc giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện...

144 liên quan

Không yêu cầu có ngoại ngữ, tin học khi tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức

Các nghị định sửa đổi, thay thế tới đây về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức sẽ được rà soát,...

144 liên quan

Giảm thủ tục hành chính, văn bằng, chứng chỉ trong công tác cán bộ

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trong Kế hoạch vừa được ban hành về xây dựng các nghị định...

144 liên quan

Cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi tuyển công chức, viên chức

Các nghị định sửa đổi, thay thế tới đây về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức sẽ được rà soát,...

144 liên quan

Phải giảm thiểu văn bằng, chứng chỉ trong công tác cán bộ

Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trong Kế hoạch vừa được ban hành về xây dựng các nghị định...

144 liên quan

Chính sách mới: Ký hợp đồng xác định thời hạn với viên chức

Viên chức được tuyển dụng sẽ ký hợp đồng xác định thời hạn (từ 12 đến 36 tháng); sau khi kết thúc hợp đồng...

144 liên quan

Chính sách mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được thông qua và chính...

144 liên quan

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Đánh giá cán bộ sát và cụ thể hơn

Từ ngày 1/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sẽ chính...

144 liên quan

Bỏ biên chế nhà giáo suốt đời tạo sự cạnh tranh nâng cao chất lượng giáo dục?

Bỏ biên chế suốt đời đối với nhà giáo từ 1/7/2020 khiến nhiều giáo viên lo lắng, trăn trở. Tuy nhiên, không...

144 liên quan

Các chính sách mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được thông qua và chính...

144 liên quan

Bỏ biên chế suốt đời: Trả lương theo việc thực làm

Từ 1/7/2020, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 sẽ chính...

144 liên quan

Bỏ biên chế nhà giáo suốt đời: Thanh lọc giáo viên không đạt chuẩn

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị về bỏ biên chế giáo viên suốt đời, ông Trần Mạnh Tùng – giáo viên...

144 liên quan

Cách tính thời điểm nghỉ hưu công chức, viên chức khi trùng ngày Tết

Thời điểm nghỉ hưu của công chức, viên chức nếu trùng với thời gian nghỉ Tết thì sẽ được lùi lại 1 tháng....

144 liên quan

Từ ngày 1/7/2020: Biên chế suốt đời, phụ cấp thâm niên sẽ không còn tồn tại

Nhiều chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 sẽ làm ảnh hưởng lớn đến cán bộ, công chức, viên chức,...

144 liên quan

Sẽ có 2 Nghị định mới về tuyển dụng công chức, viên chức

Đây là 2 trong 07 Nghị định sẽ được ban hành trong năm 2020 để hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên...

144 liên quan

7 Nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức sửa đổi

Ngày 6-1-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 24/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công soạn thảo các...

144 liên quan

Thêm nhiều quy định mới liên quan đến công chức, viên chức: Loại bỏ quan niệm an phận

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vừa được chính thức công bố....

144 liên quan

Từ 1/7 hiệu trưởng không còn là công chức, giáo viên không còn biên chế suốt đời

Hiệu trưởng chính thức không còn là công chức mà là viên chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ...

144 liên quan

Năm 2020: Nhiều luật mới có hiệu lực thi hành

Năm 2020, hàng loạt luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Trong...

144 liên quan

Sẽ có thêm ngạch công chức mới từ ngày 1-7-2020

Hiện hành, Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định có các ngạch công chức: Chuyên viên cao cấp và tương đương;...

144 liên quan

Có thêm ngạch công chức mới từ tháng 7-2020

Từ 1-7-2020, khi Luật sửa đổi 2019 chính thức có hiệu lực thì công chức sẽ có thêm ngạch mới theo quy định...

144 liên quan

Quy định mới về nâng ngạch công chức

Bắt đầu từ 1-7-2020, công chức sẽ được nâng ngạch theo 2 cách là thi tuyển và xét tuyển. Đó là cơ hội được...

144 liên quan

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được xét tuyển công chức: 'Cứu cánh' khỏi nỗi lo thất nghiệp?

Từ 1/7/2020, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng sẽ được đưa vào danh sách xét tuyển...

144 liên quan

Từ 1/7/2020, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được xét tuyển công chức

Đây là một trong những nội dung đã được Quốc hội thông qua tại Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa...

144 liên quan

3 trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc

Đây là nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức 2010 được đề cập tại Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức...

144 liên quan

Sinh viên xuất sắc được xét tuyển công chức từ 1-7-2020

Đây là một trong những nội dung nổi bật được Quốc hội thông qua ngày 25-11-2019 tại Luật Cán bộ, công chức...

144 liên quan

Được xét tuyển vào công chức nếu tốt nghiệp đại học loại xuất sắc

Đây là điểm mới về phương thức tuyển dụng công chức tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm...

144 liên quan

Được xét tuyển vào công chức nếu tốt nghiệp đại học loại xuất sắc

Đây là điểm mới về phương thức tuyển dụng công chức tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019.

144 liên quan

580.000 người không còn là công chức kể từ 01/7/2020

Hiện nay, cả nước có khoảng 580.000 là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công...

144 liên quan

Sẽ áp dụng quy định mới trong việc xét tuyển công chức, viên chức

Bắt đầu từ ngày 1/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính...

144 liên quan

Điểm mới của Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật sửa đổi lần này là việc bổ sung thêm 1 hình thức xử lý kỷ luật...

144 liên quan

7 quy định liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức sẽ có sửa đổi

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 100/2019/QH14 yêu cầu Chính phủ và...

144 liên quan

Bỏ 'biên chế suốt đời' với viên chức: Dọn chỗ cho người có năng lực?

Nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động góp ý nên bỏ biên chế suốt đời đối với công chức vì hiện nay có không ít...

144 liên quan

Quy định mới các loại hợp đồng làm việc của viên chức

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã chính thức được Quốc hội thông qua. Nội...

144 liên quan

Ngoài viên chức, cần tính toán bỏ chế độ công chức suốt đời

ĐBQH cho rằng cần có lộ trình tính toán đến việc bỏ chế độ công chức suốt đời để quản lý tốt hơn nhân sự cán...

144 liên quan

Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc: 'Khi nào Thủ tướng chọn được Bộ trưởng Y tế, Quốc hội sẽ xem xét'

Nhân sự thay thế Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ chỉ được Quốc hội xem xét sau khi được Chính phủ...

144 liên quan

Quốc hội: Thay thế cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng

Quốc hội yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm, xem xét thay thế kịp thời cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng,...

144 liên quan

Bỏ chế độ 'viên chức suốt đời': Tạo sự cạnh tranh công bằng, giảm sức ì

Liên quan đến việc bỏ chế độ 'viên chức suốt đời', nhiều chuyên gia, ĐBQH cho rằng điều này là phù hợp, tạo...

144 liên quan

Cách phân biệt cán bộ, công chức, viên chức dễ hiểu nhất

Ngày 25/11, Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức,...

144 liên quan

Bỏ biên chế suốt đời: Ai mừng, ai lo?

Bỏ biên chế suốt đời để những cán bộ, viên chức có năng lực thực sự được cống hiến, được trả lương đúng với...

144 liên quan

Bỏ chế độ 'viên chức suốt đời': Trường hợp nào được ngoại lệ?

Từ 1-7-2020 sẽ chính thức bỏ chế độ viên chức suốt đời, tuy nhiên Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...

144 liên quan

Từ ngày 01/07/2020, hợp đồng không xác định thời hạn hay 'chế độ biên chế suốt đời' chỉ còn được áp dụng với 03 trường hợp

Để chấn chỉnh tránh tình trạng chây ỳ, lười đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, Luật sửa đổi,...

144 liên quan

Bỏ chế độ viên chức suốt đời: Chấm dứt tình trạng ô dù, ỷ lại

Tất cả trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi luật này có hiệu lực (ngày 1-7-2020) sẽ thực hiện...

144 liên quan

Năm 2020, bỏ chế độ viên chức suốt đời

Cán bộ, viên chức đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu bị phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì...

144 liên quan

Hôm nay 26/11, Quốc hội sẽ biểu quyết 6 luật và nghị quyết

Trong 6 luật và nghị quyết mà Quốc hội dự kiến biểu quyết có Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án...

144 liên quan

88,20% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua

Với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 88,20%) tổng số đại biểu Quốc hội, chiều 25/11,...

144 liên quan

Kỷ luật cán bộ nghỉ hưu: Xóa tư cách chức vụ nhưng không truất lương hưu

Luật Cán bộ, công chức không quy định truất lương hưu vĩnh viễn đối với cán bộ, công chức xử lý kỷ luật, nhưng...

144 liên quan

Không áp dụng hình thức 'truất lương hưu' đối với cán bộ bị kỷ luật

Kiến nghị của ĐBQH về việc 'truất lương hưu' đối với cán bộ bị kỷ luật không được Quốc hội đưa vào Luật Cán...

144 liên quan

Chính thức bỏ chế độ 'viên chức suốt đời' từ 1-7-2020

Với kết quả biểu quyết chiều 25-11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...

144 liên quan

Bổ sung thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ từ 1/7/2020

Theo dự thảo luật sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, Thủ tướng sẽ được bổ sung thẩm quyền liên quan tới...

144 liên quan

Nâng cao trách nhiệm và đạo đức đội ngũ viên chức

Hôm qua (24/10), tại Hội trường, Quốc hội đã tiến hành thảo luận Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

144 liên quan

Khó tuyển nhân tài, không thấy người kém

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng sửa đổi được Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức phải tạo được sự công...

144 liên quan

Thêm chiếc 'nan' đan 'lồng' luật pháp

Mặc dù chưa thảo luận nhưng chỉ mới nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật sửa đổi, bổ sung...

144 liên quan

Đại biểu Quốc hội tranh luận sôi nổi về vấn đề người tài

Sáng 24/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một...

144 liên quan

Quy định cụ thể hình thức kỷ luật cán bộ, công chức đã nghỉ việc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất quy định trong Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức nguyên tắc chung...

144 liên quan