Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Luật Đất đai sửa đổi sẽ thông thoáng hơn

Gốc

Hiện Luật Đất đai 2003 vẫn còn một số những vướng mắc, đặc biệt là về quyền lợi giữa các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/05/26/041431/8130