Giá đất cụ thể xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh

Giá đất cụ thể xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh

Ông Vũ Thanh Bình hỏi, theo quy định thì trường hợp khi thu hồi đất để làm đường giao thông, Nhà nước phải...

13 liên quan

Luật đất đai và những bất cập khi đi vào cuộc sống

Luật đất đai và những bất cập khi đi vào cuộc sống

Luật đất đai Số 13/2003/QH11 được Quốc hội Khóa XI thông qua đến ngày 29.11.2013 Quốc hội Khóa XIII luật này...

13 liên quan

'Then chốt' vẫn là giá đất!

Mọi khiếu nại của người dân cũng vì giá đất, doanh nghiệp hưởng lợi cũng nhờ giá đất, một số quan chức giàu...

13 liên quan

Chất lượng quy hoạch đô thị còn thấp, tranh chấp đất đai vẫn phức tạp

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện...

13 liên quan

Thu hồi đất, quy hoạch theo ý nhà đầu tư?

Các đại biểu lo ngại các dạng thức bòn rút công sản qua việc đổi đất lấy hạ tầng; quy hoạch, điều chỉnh quy...

13 liên quan

Luật Đất đai năm 2013: Đã đến lúc cần thay 'tấm áo hẹp'

Sau 5 năm triển khai Luật Đất đai năm 2013, đã xuất hiện nhiều vướng mắc, rào cản, lớn nhất là vấn đề giá...

13 liên quan

Quản lý nhà nước với hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở TP. Vinh, Nghệ An

Những năm gần đây, các địa phương trong cả nước nói chung và TP. Vinh (Nghệ An) nói riêng đã phát triển hàng...

13 liên quan

Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận đất đai

Tiếp cận đất đai là một trong những khó khăn lớn nhất của DN để thực hiện các dự án đầu tư và sản xuất kinh...

13 liên quan

Vì sao phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai?

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai tập trung khắc phục những bất cập liên quan tới như kết hoạch sử dụng đất,...

13 liên quan

Chính thức đề nghị sửa đổi Luật Đất đai chỉ sau hơn 3 năm có hiệu lực

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa lập đề nghị xây dựng dự án sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Để hoàn thiện hồ...

13 liên quan

Bất cập xác định giá đất trong cổ phần hóa

Tiến độ cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chậm được cho là có nguyên nhân từ những khó khăn trong...

13 liên quan