Sửa Luật Đấu thầu: Giảm thủ tục, tăng tính minh bạch

Sửa Luật Đấu thầu: Giảm thủ tục, tăng tính minh bạch

Ngăn chặn thông thầu, bán thầu, chia cắt dự án

Ngăn chặn thông thầu, bán thầu, chia cắt dự án

BỔ SUNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

BỔ SUNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Thêm động lực cho kinh tế hợp tác, hạn chế tiêu cực trong đấu thầu

Thêm động lực cho kinh tế hợp tác, hạn chế tiêu cực trong đấu thầu

Để đấu thầu bớt đi những tai tiếng

Để đấu thầu bớt đi những tai tiếng

Thiếu thuốc, vật tư y tế không phải do vướng từ Luật Đấu thầu

Thiếu thuốc, vật tư y tế không phải do vướng từ Luật Đấu thầu

Sửa đổi Luật Đấu thầu để không còn tiêu cực 'quân xanh, quân đỏ'

Sửa đổi Luật Đấu thầu để không còn tiêu cực 'quân xanh, quân đỏ'

'Quân xanh, quân đỏ', gian lận, tiêu cực trong đấu thầu do đâu?

'Quân xanh, quân đỏ', gian lận, tiêu cực trong đấu thầu do đâu?

Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi): Khắc phục vướng mắc, tăng cường minh bạch

Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi): Khắc phục vướng mắc, tăng cường minh bạch

Bịt lỗ hổng gian lận trong hoạt động đấu thầu

Bịt lỗ hổng gian lận trong hoạt động đấu thầu

Sửa Luật Đấu thầu: Cần bịt lỗ hổng sinh 'quân xanh, quân đỏ'

Sửa Luật Đấu thầu: Cần bịt lỗ hổng sinh 'quân xanh, quân đỏ'

Chỉ rõ nội dung, điều khoản nào đang gây ách tắc

Chỉ rõ nội dung, điều khoản nào đang gây ách tắc

Mở rộng chỉ định thầu đi ngược mục tiêu tăng tính cạnh tranh, minh bạch

Mở rộng chỉ định thầu đi ngược mục tiêu tăng tính cạnh tranh, minh bạch

Sửa luật có chống được 'quân xanh, quân đỏ', thông thầu, tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu?

Sửa luật có chống được 'quân xanh, quân đỏ', thông thầu, tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu?

Đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế vướng gì mà khó khăn đến thế!

Đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế vướng gì mà khó khăn đến thế!

Chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đấu thầu

Chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đấu thầu

Khắc phục tình trạng 'quân xanh, quân đỏ' trong đấu thầu

Khắc phục tình trạng 'quân xanh, quân đỏ' trong đấu thầu

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)