Quản lý di tích văn hóa ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Quản lý di tích văn hóa ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

MAI THỊ THÙY NGÂN (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

15 liên quan

Xếp hạng giúp quản lý di tích được thuận lợi

Xếp hạng giúp quản lý di tích được thuận lợi

Sau khi được công nhận di tích, việc quản lý di tích thuận lợi hơn rất nhiều. Công tác bảo tồn được nhận thức...

15 liên quan

Quảng Nam: Hỗ trợ người dân tu bổ khẩn cấp di tích phố cổ Hội An

Áp lực từ dân cư và đô thị hóa đã và đang có tác động lớn về nhiều mặt đến 'bảo tàng sống' về lịch sử, kiến...

15 liên quan

Huyện Hậu Lộc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa

Huyện Hậu Lộc có 128 di tích thuộc các loại hình kiến trúc nghệ thuật, văn hóa, lịch sử kháng chiến, khảo...

15 liên quan

Nan giải bảo tồn di tích

Tính đến hết năm 2018, tỉnh Quảng Nam có 379 di tích các loại, phần lớn hư hại xuống cấp do thường xuyên bị...

15 liên quan

Giá trị di tích làng cổ Đường Lâm mãi trường tồn

Đường Lâm là một trong những ngôi làng đầu tiên được Nhà nước xếp hạng là di tích (năm 2005). Ngoài nhiệm...

15 liên quan

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật di sản Văn hóa

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1572-CV/BTGTU về 'Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản...

15 liên quan

Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có Công văn số 3558/SVHTT-QLDT về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo...

15 liên quan

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Hà Nội: Giữ cho kỳ được hồn cốt của di sản

Câu hỏi tưởng như xưa cũ là 'làm thế nào để bảo tồn được các giá trị di sản của văn hóa Thăng Long-Hà Nội...

15 liên quan

Cần xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di tích một cách bài bản

Sáng 7/6, đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng và có buổi làm việc về công...

15 liên quan

Tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa

Tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa

Ngày 5/6, đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khảo sát, đánh giá và có buổi làm việc về công tác quản...

15 liên quan

Phát triển du lịch Hà Nội: Hướng đi bền vững trên những giá trị văn hóa

Phát triển du lịch Hà Nội đang là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc của chính quyền và người dân trong...

15 liên quan