Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Huy động nguồn lực xã hội trong bảo tồn các giá trị di sản văn hóa

Huy động nguồn lực xã hội trong bảo tồn các giá trị di sản văn hóa

Tạp chí Mekong Asean
26/11/2022
Cần rà soát, bổ sung các nội dung quy định về hồi hương cổ vật

Cần rà soát, bổ sung các nội dung quy định về hồi hương cổ vật

Báo Dân Sinh
26/11/2022
Tăng cường đổi mới sáng tạo trong hoạt động tiêu chuẩn hóa

Tăng cường đổi mới sáng tạo trong hoạt động tiêu chuẩn hóa

Báo Đầu Tư
26/11/2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến của các đối tượng chịu tác động trong xây dựng pháp luật

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến của các đối tượng chịu tác động trong xây dựng pháp luật

Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
26/11/2022
Hoàn thiện các đề nghị xây dựng luật, trình theo quy định

Hoàn thiện các đề nghị xây dựng luật, trình theo quy định

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
26/11/2022
Thủ tướng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11

Thủ tướng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
25/11/2022
Thủ tướng: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực

Thủ tướng: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực

Báo Sài Gòn Giải Phóng
25/11/2022
Xây dựng chính sách phải lấp đầy các khoảng trống pháp lý

Xây dựng chính sách phải lấp đầy các khoảng trống pháp lý

Báo Pháp Luật Việt Nam
25/11/2022
Xây dựng pháp luật phải tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp

Xây dựng pháp luật phải tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp

Báo Pháp Luật Việt Nam
25/11/2022
Tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến của các đối tượng chịu tác động trong xây dựng pháp luật

Tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến của các đối tượng chịu tác động trong xây dựng pháp luật

Báo Tin Tức TTXVN
25/11/2022
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11

Báo VOV
25/11/2022
Rà soát kỹ, đánh giá các tác động, bảo đảm đồng bộ, thống nhất khi hoàn thiện các dự án Luật

Rà soát kỹ, đánh giá các tác động, bảo đảm đồng bộ, thống nhất khi hoàn thiện các dự án Luật

Báo Nhân Dân
25/11/2022
Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng trực tiếp tham gia xây dựng pháp luật

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng trực tiếp tham gia xây dựng pháp luật

Báo Tiền Phong
25/11/2022
Hình ảnh Thủ tướng chủ trì Phiên họp CP chuyên đề pháp luật

Hình ảnh Thủ tướng chủ trì Phiên họp CP chuyên đề pháp luật

Báo VietnamPlus
25/11/2022
Huy động tối đa các nguồn lực xã hội trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa

Huy động tối đa các nguồn lực xã hội trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa

Báo Lao Động Thủ Đô
25/11/2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ xây dựng pháp luật tháng 11/2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ xây dựng pháp luật tháng 11/2022

Báo Tin Tức TTXVN
25/11/2022