Quy trình, thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc từ 20/10/2022

Quy trình, thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc từ 20/10/2022

Gần 500 loại thuốc được cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Gần 500 loại thuốc được cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Gia hạn hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc

Gia hạn hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc

271 giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn

271 giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn

Hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc được gia hạn

Hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc được gia hạn

Hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc và sinh phẩm y tế được gia hạn

Hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc và sinh phẩm y tế được gia hạn

Hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn

Hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn

Đã có hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được Bộ Y tế gia hạn

Đã có hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được Bộ Y tế gia hạn

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đăng ký thuốc

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đăng ký thuốc

Bổ sung, sửa đổi Luật Dược 2016: Hai vấn đề cấp thiết gây thiếu thuốc cần sửa đổi

Bổ sung, sửa đổi Luật Dược 2016: Hai vấn đề cấp thiết gây thiếu thuốc cần sửa đổi

Bảo đảm cung ứng thuốc, cần những giải pháp dài hạn

Bảo đảm cung ứng thuốc, cần những giải pháp dài hạn

Quy định mới giúp người dân sớm tiếp cận thuốc

Quy định mới giúp người dân sớm tiếp cận thuốc

Gỡ khó cho đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Gỡ khó cho đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Sửa Luật Dược để đảm bảo điều kiện cung cấp đầy đủ các loại thuốc cấp thiết

Sửa Luật Dược để đảm bảo điều kiện cung cấp đầy đủ các loại thuốc cấp thiết

Cắt giảm tối đa thủ tục đăng ký thuốc

Cắt giảm tối đa thủ tục đăng ký thuốc

Điểm mới về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bộ Y tế vừa ban hành

Điểm mới về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bộ Y tế vừa ban hành

5 năm thi hành Luật Dược: Thiếu thuốc do thủ tục hành chính

5 năm thi hành Luật Dược: Thiếu thuốc do thủ tục hành chính

10 điểm mới nhất cần biết về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bộ Y tế vừa ban hành

10 điểm mới nhất cần biết về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bộ Y tế vừa ban hành