'Không phải bằng kỹ sư, bác sĩ nào cũng được công nhận như thạc sĩ'

'Không phải bằng kỹ sư, bác sĩ nào cũng được công nhận như thạc sĩ'

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, cho biết nói tất cả bằng kỹ sư, bác sĩ tương đương thạc sĩ là không...

15 liên quan

Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học

Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học

Theo Nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung...

15 liên quan

Điều kiện thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học

Nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một...

15 liên quan

Muốn là đại học định hướng nghiên cứu thì phải đạt 100 bài báo/năm

Đây là một trong những nội dung của Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...

15 liên quan

500 tỷ đồng trở lên mới được mở phân hiệu trường đại học nước ngoài tại Việt Nam

Cơ sở giáo dục đại học nước ngoài thành lập phân hiệu tại Việt Nam phải có vốn đầu tư ít nhất là 500 tỷ đồng...

15 liên quan

Quy định riêng đối với các ngành đặc thù

Theo đó, chương trình có khối lượng học tập từ 90 tín chỉ trở lên đối với người có trình độ tương đương Bậc...

15 liên quan

Những tồn tại về chương trình đào tạo theo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

Các cơ sở giáo dục đại học của chúng ta đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, nhưng vẫn còn một số tồn tại...

15 liên quan

Dự kiến điều kiện chuyển 'trường đại học' thành 'đại học'

Điều kiện để chuyển trường đại học thành đại học là một trong những nội dung được nêu tại dự thảo Nghị định...

15 liên quan

Vai trò, vị trí của giáo dục đại học tư thục được thể hiện ra sao theo Luật mới?

Mô hình cơ cấu tổ chức không phân biệt về địa vị pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn, tên gọi của các thiết chế quản...

15 liên quan

4 định hướng, giải pháp quan trọng cho giáo dục đại học Việt Nam

4 định hướng, giải pháp quan trọng cho giáo dục đại học Việt Nam

Tại Hội thảo Giáo dục 2018: Giáo dục đại học – chuẩn hóa và hội nhập quốc tế tổ chức hôm nay (17/8), Thứ trưởng...

15 liên quan

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh được tính cả giảng viên thỉnh giảng

Bộ GD&ĐT đang dự thảo quy định cho phép các cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với giảng viên...

15 liên quan

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình...

15 liên quan

7 giải pháp then chốt giúp giáo dục đại học khẳng định chất lượng

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 29 và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chủ trương đổi mới căn...

15 liên quan