Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Làm rõ hơn các vấn đề về nguồn tài chính trong khám bệnh, chữa bệnh

Làm rõ hơn các vấn đề về nguồn tài chính trong khám bệnh, chữa bệnh

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi là một luật khó

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi là một luật khó

Mục tiêu chính của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) là lấy người bệnh làm trung tâm

Mục tiêu chính của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) là lấy người bệnh làm trung tâm

Xã hội hóa y tế: Sẽ giảm tải khám chữa bệnh

Xã hội hóa y tế: Sẽ giảm tải khám chữa bệnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Giải quyết các vướng mắc của ngành y tế

Giải quyết các vướng mắc của ngành y tế

Ý kiến trái chiều về các yếu tố cấu thành giá dịch vụ khám, chữa bệnh

Ý kiến trái chiều về các yếu tố cấu thành giá dịch vụ khám, chữa bệnh

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nói về việc bệnh viện xin dừng triển khai tự chủ

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nói về việc bệnh viện xin dừng triển khai tự chủ

Sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Phải bảo vệ được cán bộ, nhân viên y tế

Sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Phải bảo vệ được cán bộ, nhân viên y tế

Chủ trương xã hội hóa kỳ vọng sẽ giải quyết những vướng mắc của ngành y tế

Chủ trương xã hội hóa kỳ vọng sẽ giải quyết những vướng mắc của ngành y tế

Quyền Bộ trưởng Y tế nói gì về xã hội hóa y tế và bệnh viện lớn xin dừng tự chủ?

Quyền Bộ trưởng Y tế nói gì về xã hội hóa y tế và bệnh viện lớn xin dừng tự chủ?

Sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, tính khả thi

Sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, tính khả thi

Đưa vấn đề xã hội hóa y tế vào Luật để gỡ vướng mắc thực tiễn

Đưa vấn đề xã hội hóa y tế vào Luật để gỡ vướng mắc thực tiễn

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Nhiều ý kiến trái chiều về việc cấm hành vi thu dung, khuyến mại người đến khám, chữa bệnh

Nhiều ý kiến trái chiều về việc cấm hành vi thu dung, khuyến mại người đến khám, chữa bệnh

UBTVQH CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI): BAN HÀNH SỚM NHƯNG PHẢI KỸ LƯỠNG, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

UBTVQH CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI): BAN HÀNH SỚM NHƯNG PHẢI KỸ LƯỠNG, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Quy định về xã hội hóa trong khám, chữa bệnh như thế nào là phù hợp?

Quy định về xã hội hóa trong khám, chữa bệnh như thế nào là phù hợp?