Đổi mới chính sách đất đai tuân theo quy luật thị trường

Đổi mới chính sách đất đai tuân theo quy luật thị trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xem xét sửa đổi, bổ sung thêm những nội dung quan trọng liên quan đến 8 nhóm...

22 liên quan

Tháo gỡ những xung đột pháp lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Tháo gỡ những xung đột pháp lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Hàng chục luật, hàng trăm nghị định và hàng nghìn tiêu chuẩn, quy chuẩn... xung đột, 'đá' nhau đã đẩy các...

22 liên quan

Doanh nghiệp bất động sản than khổ vì cả rừng luật 'đá' nhau

Doanh nghiệp bất động sản than khổ vì cả rừng luật 'đá' nhau

Tình trạng 'loạn sứ quân' giữa quy định pháp luật của các bộ khiến một luật mà mỗi địa phương thực hiện một...

22 liên quan

Doanh nghiệp khổ vì... 'một từ'

Doanh nghiệp khổ vì... 'một từ'

Nhiều doanh nghiệp than - hiện nay chỉ vì khác nhau giữa hai từ 'chủ đầu tư' và 'nhà đầu tư' nên hầu hết các...

22 liên quan

Sao lại cứng nhắc với câu chữ, thuật ngữ

Sao lại cứng nhắc với câu chữ, thuật ngữ

Tại buổi tọa đàm 'Xung đột pháp lý trong đầu tư xây dựng', rất nhiều doanh nghiệp đặt câu hỏi về vấn nạn mà...

22 liên quan

Gỡ ách tắc cho đầu tư xây dựng: Cần một thiết chế đủ mạnh

Gỡ ách tắc cho đầu tư xây dựng: Cần một thiết chế đủ mạnh

Cuối tuần qua, Báo SGGP - Đầu tư Tài chính và SGGP Online tổ chức buổi tọa đàm 'Xung đột tính pháp lý trong...

22 liên quan

Chồng chéo quy định cho dự án NoTM

Chồng chéo quy định cho dự án NoTM

Luật Nhà ở 2005, Nghị định 90/2006/NĐ-CP, Nghị định 71/2010/NĐ-CP, quy định các dự án nhà ở thương mại (NoTM)...

22 liên quan

Thị trường BĐS còn nhiều 'xung đột pháp lý' cần được tháo gỡ

Thị trường BĐS còn nhiều 'xung đột pháp lý' cần được tháo gỡ

Đó là nội dung liên quan đến Tọa đàm 'Xung đột pháp lý trong trong đầu tư xây dựng' do báo Sài Gòn Giải Phóng...

22 liên quan

Doanh nghiệp địa ốc mắc kẹt vì luật chồng chéo

Doanh nghiệp địa ốc mắc kẹt vì luật chồng chéo

Theo Chủ tịch HoREA, các quy định pháp luật dẫm chân lên nhau cũng như cách hiểu máy móc về luật khiến doanh...

22 liên quan

Xung đột, chồng chéo thủ tục làm tắc nghẽn thị trường bất động sản

Xung đột, chồng chéo thủ tục làm tắc nghẽn thị trường bất động sản

Xung đột, chồng chéo pháp lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hiện nay là những vấn nạn không chỉ gây khó khăn...

22 liên quan

Dự án 'bất động' vì xung đột, chồng chéo giữa các luật

Dự án 'bất động' vì xung đột, chồng chéo giữa các luật

Sự chồng chéo, không thống nhất giữa các luật gây khó khăn và lúng túng cho nhà đầu tư cũng như cán bộ, công...

22 liên quan

Thủ tướng chỉ đạo nóng, 'chỉnh đốn' thị trường bất động sản

Thủ tướng chỉ đạo nóng, 'chỉnh đốn' thị trường bất động sản

Để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, Thủ thướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng hoàn...

22 liên quan