Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động

Báo Đồng Nai
9 giờ
Tạo sự hấp dẫn và 'mưa dầm thấm lâu'

Tạo sự hấp dẫn và 'mưa dầm thấm lâu'

Báo Quân Đội Nhân Dân
02/12/2022
PBGDPL: Tăng cường nguồn lực từ ngân sách và xã hội

PBGDPL: Tăng cường nguồn lực từ ngân sách và xã hội

Báo Pháp Luật Việt Nam
30/11/2022
Bộ Tư pháp khảo sát thực trạng đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Khánh Hòa

Bộ Tư pháp khảo sát thực trạng đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Khánh Hòa

Báo Pháp Luật Việt Nam
30/11/2022
Khảo sát thực trạng đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Khảo sát thực trạng đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Báo Khánh Hòa
29/11/2022
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật tại Khánh Hòa

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật tại Khánh Hòa

Báo Chính Phủ
29/11/2022
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật tại Khánh Hòa

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật tại Khánh Hòa

Báo Pháp Luật Việt Nam
29/11/2022
Chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả Luật PBGDPL

Chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả Luật PBGDPL

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
29/11/2022
Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Gỡ khó trong thực hiện tiêu chí 'Tiếp cận pháp luật'

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Gỡ khó trong thực hiện tiêu chí 'Tiếp cận pháp luật'

Báo Bắc Giang
29/11/2022
Từng bước phát huy ý nghĩa, hiệu quả của Đề án 1371

Từng bước phát huy ý nghĩa, hiệu quả của Đề án 1371

Báo Biên phòng
29/11/2022
Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai có hiệu quả Luật PBGDPL

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai có hiệu quả Luật PBGDPL

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
29/11/2022
Hoàn thiện phương pháp, đánh giá hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

Hoàn thiện phương pháp, đánh giá hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

Báo Pháp Luật Việt Nam
28/11/2022
Tập huấn pháp luật về tiếp cận thông tin, tiếp cận pháp luật ở cơ sở

Tập huấn pháp luật về tiếp cận thông tin, tiếp cận pháp luật ở cơ sở

Báo Khánh Hòa
28/11/2022
'Nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật'

'Nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật'

Báo Quảng Ninh
28/11/2022
Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
24/11/2022
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Báo Quảng Ninh
24/11/2022
Góp phần đấu tranh, phòng chống tội phạm

Góp phần đấu tranh, phòng chống tội phạm

Báo Quảng Ninh
24/11/2022
Nội dung và các hình thức phổ biến pháp luật cho công dân

Nội dung và các hình thức phổ biến pháp luật cho công dân

Báo Dân Sinh
22/11/2022