Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Luật Quản lý thuế sau hơn một năm thực hiện: Chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet- Luật Quản lý có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007. Cho đến nay, sau hơn một năm triển khai thực hiện đã tạo bước chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện, tích cực cả từ phía cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=88481