Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Luật Sở hữu trí tuệ: Những bất cập nảy sinh từ thực tế

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Sau khi Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) và các Nghị định hướng dẫn thực hiện được ban hành, một hệ thống văn bản pháp lý về SHTT đã khá hoàn chỉnh. Tuy nhiên, hệ thống pháp lý về SHTT còn nhiều bất cập

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=44058