Đại diện luật sư bào chữa cho Chi cũng cho rằng, thân chủ của mình đầu tư với số tiền lớn hơn 10 triệu USD, thì đối với số tiền gạo hơn 5,2 triệu USD (nợ Công Ty XNK và Lương thực Trà Vinh) là nhỏ, như thế thì tại sao cho rằng là lừa đảo (?!).