Luật sư cám ơn câu trả lời của bị cáo Hà Văn Thắm

Gốc
Sáng nay, phiên tòa xét xử đại án Hà Văn Thắm và các đồng phạm tiếp tục với phần tham gia xét hỏi của các luật sư, đáng chú ý là nội dung liên quan đến phần góp vốn của PVN vào OceanBank gây thiệt hại 800 tỉ đồng.

Luật sư cám ơn câu trả lời của bị cáo Hà Văn Thắm - Ảnh 1

Theo kết luận điều tra, PVN có 3 đợt góp vốn vào NH OceanBank với tổng số tiền là 800 tỉ đồng. Ngày 6-5-2015, OceanBank được Ngân hàng Nhà nước mua 0 đồng, đồng thời PVN chấm dứt tư cách cổ đông và toàn bộ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại OceanBank, dẫn đến PVN “mất trắng” 800 tỉ đồng.

Luật sư Nguyễn Minh Tâm, luật sư của Nguyễn Xuân Sơn hỏi thân chủ:

 .Anh có biết từ khi PVN bắt đầu góp vốn vào OceanBank, tập đoàn đã cử ai làm người đại diện phần vốn góp?

- Cử Nguyễn Hữu Sự trong suốt thời gian tôi làm TGĐ. Sau đó cử Nguyễn Thị Thanh Hương, tôi được 1 lần giới thiệu nhưng chưa có quyết định cử.

.Thủ tục PVN cử người đại diện?

- Phải có quyết định của Tập đoàn ghi rõ đại diện bao nhiêu tiền, bao nhiêu %, từ ngày nào tới ngày nào và giới thiệu với tổ chức góp vốn để họ vào sổ cổ đông. Thực tế cũng chỉ cần có quyết định thôi là được (sau đó gửi quyết định cho phía NH).

.Người đại diện được hưởng lương của PVN?

- Đúng vậy. Tôi chưa có quyết định cử làm người đại diện phần vốn góp của PVN.

Luật sư cung cấp quyết định ngày 23-10-2008 cử ông Nguyễn Ngọc Sự và Nguyễn Xuân Sơn làm đại diện phần vốn góp (Ông Sự đại diện 12% phần vốn góp, ông Sơn đại diện 8%). Sau đó, ngày 29-12-2008 PVN cử ông Nguyễn Ngọc Sự làm đại diện 20% phần vốn góp.

Bị cáo Sơn cho biết, lúc đó có quyết định nhưng chưa góp vốn trên thực tế (mới làm thủ tục góp vốn). Nói cách khác thời điểm có quyết định cử Nguyễn Xuân Sơn làm đại diện phần vốn góp thì thực tế PVN chưa góp vốn vào OceanBank.

Luật sư cám ơn câu trả lời của bị cáo Hà Văn Thắm - Ảnh 2

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn

. Quy chế ghi rõ bổ nhiệm sau đó giới thiệu sang OceanBank, nếu như nhau thì cần gì phải có quyết định bổ nhiệm? Luật sư Tâm hỏi đại diện PVN.

- Cái này điều lệ công ty nói rõ cử/giới thiệu người làm đại diện phần vốn góp. Chúng tôi muốn làm rõ, đây là thủ tục vì theo thỏa thuận giữa PVN và OceanBank, quyết định chỉ mang tính nội bộ của PVN. Việc OceanBank chấp nhận người đại diện đó mới là quan trọng, còn sau đó có quyết định hay gì thì chỉ là việc quản lý nội bộ của PVN mà thôi.

Tuy nhiên bị cáo Nguyễn Xuân Sơn phản bác điều này: “Ông đại diện trả lời như vậy không thỏa đáng. Tôi được giới thiệu vào ban chấp hành trung ương đảng nhưng chưa được bầu thì chưa phải là ủy viên Trung ương. Theo quy định, quyết định chưa được công bố hay tống đạt thì cũng chưa có giá trị”.

Bị cáo Sơn cũng khai sau khi chuyển khỏi OceanBank thì không làm gì nữa và cũng không được phân công làm gì.

.Có tham gia cuộc họp HĐQT nào không?- Bị cáo không nhớ chính xác, có thể tham gia 1,2 cuộc họp nào đó nếu được mời nhưng bị cáo không có ý kiến gì về các vấn đề liên quan.

.Có được đại hội cổ đông của OceanBank bầu vào HĐQT không?

- Bị cáo chưa nhận được quyết định bổ nhiệm làm Phó chủ tịch OceanBank bao giờ.

Luật sư cám ơn câu trả lời của bị cáo Hà Văn Thắm - Ảnh 3

Bị cáo Hà Văn Thắm

Luật sư Tâm hỏi bị cáo Hà Văn Thắm:

.Biên bản 16-4-2011 của đại hội cổ đông thường niên, có nhớ nội dung biên bản không?

- Cả anh Sơn và đại diện PVN đều chưa trả lời đúng vào câu hỏi của luật sư. Quyết định của anh Sơn là vô hiệu, vì TGĐ không được kiêm nhiệm việc khác, do vậy anh Sơn không thể là đại diện phần vốn góp của PVN tại OceanBank. Chức vụ TGĐ do NHNN phê duyệt nên không phải thích nghỉ là nghỉ được. Khi PVN giới thiệu anh Sơn làm đại diện phần vốn góp thì HĐQT OceanBank chưa làm gì cả, vì lúc đó anh ấy vẫn chưa giải quyết xong thủ tục thôi chức TGĐ. Do vậy, dù có giới thiệu anh Sơn làm đại diện phần vốn góp nhưng chưa có hiệu lực, OceanBank chưa làm thủ tục gì liên quan đến việc này.

Luật sư cám ơn câu trả lời của bị cáo Thắm, vì cáo trạng xác định Nguyễn Xuân Sơn là đại diện phần vốn góp của PVN tại OceanBank.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục…

ĐỨC MINH

Tin nóng

Tin mới