Luật Thuế môi trường: Cần có lộ trình cụ thể!

Gốc
ThienNhien.Net - Dự thảo Luật Thuế môi trường do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo đang thu hút sự quan tâm của nhiều cá nhân và tổ chức. Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PaNature) phối hợp với Mạng lưới Môi trường Việt Nam (Vietnam Environmental Network – VEN - Diễn đàn của các chuyên gia môi trường Việt Nam) đã thảo luận và đưa ra những góp ý xây dựng Dự thảo, gửi Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội.

Thuế môi trường và phí môi trường: Thu cả đôi? Linh Hạ

Tin nóng

Tin mới