Tiếp công dân - Tự hào một năm nhìn lại

Tiếp công dân - Tự hào một năm nhìn lại

Mặc dù công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là áp lực của các đoàn...

9 liên quan

Không để tố cáo, kiến nghị vượt cấp kéo dài

Không để tố cáo, kiến nghị vượt cấp kéo dài

Vừa qua, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (UBND) đã chủ trì tiếp...

9 liên quan

T.P Vinh cần tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền tại cuộc làm việc với UBND tỉnh về khảo sát công...

9 liên quan

Vận động, thuyết phục là gốc để đảm bảo giải quyết khiếu nại tố cáo

Việc thực hiện hai chương trình phối hợp về việc giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại,...

9 liên quan

'Đừng nản lòng trong công tác tiếp công dân'

Đó là lời động viên, chia sẻ của Phó Chánh Văn phòng Trung ương (TƯ) Đảng Trần Việt Hùng đối với cán bộ tiếp...

9 liên quan

Giải quyết thấu đáo khiếu nại, tố cáo từ cơ sở

Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội vừa có kết luận chính thức đợt giám sát việc thực hiện kết luận sau thanh tra...

9 liên quan

Giải quyết khiếu nại, dân chưa hài lòng thì phải tổ chức đối thoại để làm rõ

Qua giám sát của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hệ thống hành chính cấp quận, huyện...

9 liên quan

UBND TP.HCM chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBND TP.HCM vừa có văn bản giao thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận/huyện với nội dung chỉ đạo...

9 liên quan