Chiều 25/11, Quốc hội đã thông qua Luật Trưng cầu ý dân, trong đó, Điều 6 của Luật quy định 4 vấn đề sẽ được đưa ra để trưng cầu ý kiến của người dân trên phạm vi toàn quốc…

Luat Trung cau y dan: 4 van de lon se dua ra trung cau y dan - Anh 1

Chiều 25/11, Quốc hội đã thông qua một số luật, trong đó có Luật Trưng cầu ý dân. Điều 6 của Luật quy định Quốc hội sẽ xem xét trưng cầu ý kiến nhân dân về 4 vấn đề:

1. Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp;

2. Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia;

3. Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước;

4. Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

Luật Trưng cầu ý dân quy định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất là 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có quyền kiến nghị đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đến Chủ tịch nước, Chính phủ xem xét, đề nghị Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân về những vấn đề mà mình thấy cần thiết, Chủ nhiệm Phan Trung Lý cho biết.

Theo quy định của luật, cuộc trưng cầu ý dân hợp lệ phải được ít nhất ba phần tư tổng số cử tri cả nước có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu.

Nội dung trưng cầu ý dân được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành có giá trị thi hành; đối với trưng cầu ý dân về Hiến pháp phải được hai phần ba số phiếu hợp lệ tán thành.

Trường hợp không đủ 3/4 tổng số cử tri đi bỏ phiếu thì cuộc trưng cầu ý dân này không thành công và theo quy định tại Điều 9 của dự thảo Luật thì “Không tổ chức lại việc trưng cầu ý dân về nội dung đã được trưng cầu ý dân trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kết quả trưng cầu ý dân được công bố”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích.

Cũng trong chiều 25/11, Quốc hội đã quy định một số luật như Luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi); Luật Phí, lệ phí và Luật Tạm giữ, tạm giam.

Luật Tạm giữ, tạm giam (có hiệu lực từ 1/7/2016) có một điểm đặc biệt đáng chú ý, đó là quy định tách các cơ sở tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an độc lập với cơ quan điều tra và giao cho một Phó Tổng cục trưởng không phải là Thủ trưởng cơ quan điều tra phụ trách. Quy định này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra, khám phá tội phạm, nhất là tội phạm về an ninh Quốc gia, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, vừa đảm bảo sự độc lập của cơ sở giam giữ với các đơn vị điều tra của Bộ.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội

Trước đó, sáng 25/11, với 395/465 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quộc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp đã được bầu làm Tổng Thư ký của Quốc hội khóa XIII.

Đây là chức danh mới lần đầu tiên được Quốc hội bầu. Theo ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, việc bầu Tổng Thư ký Quốc hội là để chuẩn bị cho Luật Quốc hội khi có hiệu lực, vì theo quy định trong Luật có việc bầu chức danh Tổng Thư ký.

Cũng theo ông Dũng, nhiệm vụ của Tổng Thư ký rất nặng nề bởi vừa phải làm chính sách, vừa phải làm người đứng đầu điều hành bộ máy phục vụ Quốc hội với rất nhiều việc, vừa phải thực hiện chức năng tư vấn cho Chủ tịch Quốc hội về quy trình thủ tục.

Xuân Hưng