Phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết...

7 liên quan

Năm 2020, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ giám sát những vấn đề nóng về trật tự xã hội

Năm 2020, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ giám sát những vấn đề nóng về trật tự xã hội

Năm 2020, Ủy ban QP&AN sẽ khảo sát, giám sát những vấn đề nóng được cử tri, nhân quan tâm như: phòng chống...

7 liên quan

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 11 Luật mới

Chiều 16/12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 Luật vừa được Quốc...

7 liên quan

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sản xuất hộ chiếu gắn chíp điện tử

Về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam vừa thảo luận chiều nay (28/5), các đại biểu Quốc...

7 liên quan

Quy định hộ chiếu có gắn chíp điện tử còn nhiều ý kiến trái chiều

Thảo luận về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, một số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc...

7 liên quan

Quy định hộ chiếu có gắn chíp điện tử còn nhiều ý kiến trái chiều

Thảo luận về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, một số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc...

7 liên quan