Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Bổ sung thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam

Bổ sung thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam

Báo VietnamPlus
17/11/2022
Chủ động, kịp thời...

Chủ động, kịp thời...

Báo Giáo Dục & Thời Đại
17/11/2022
Người dân có mất thêm tiền khi bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu?

Người dân có mất thêm tiền khi bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu?

Gia Đình & Xã Hội
16/11/2022
Thông tin nơi sinh trên hộ chiếu mới sẽ được điều chỉnh như thế nào?

Thông tin nơi sinh trên hộ chiếu mới sẽ được điều chỉnh như thế nào?

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
16/11/2022
Hộ chiếu đã cấp sẽ bổ sung nơi sinh thế nào?

Hộ chiếu đã cấp sẽ bổ sung nơi sinh thế nào?

Báo Phụ Nữ Việt Nam
15/11/2022
Bổ sung 'nơi sinh' vào hộ chiếu mới: Sẽ không phát sinh thủ tục, chi phí

Bổ sung 'nơi sinh' vào hộ chiếu mới: Sẽ không phát sinh thủ tục, chi phí

Báo Công Thương
15/11/2022
Hộ chiếu đã in, bổ sung bị chú 'nơi sinh' sẽ xử lý ra sao?

Hộ chiếu đã in, bổ sung bị chú 'nơi sinh' sẽ xử lý ra sao?

Báo Pháp Luật TP.HCM
15/11/2022
Sẽ bảo đảm quyền lợi cho công dân khi bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu

Sẽ bảo đảm quyền lợi cho công dân khi bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu

Báo Giáo Dục & Thời Đại
15/11/2022
Bổ sung thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu không gây khó khăn, lãng phí

Bổ sung thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu không gây khó khăn, lãng phí

Báo Đầu Tư
15/11/2022
Bổ sung thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu mới là quyết định rất kịp thời, hợp lý

Bổ sung thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu mới là quyết định rất kịp thời, hợp lý

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
15/11/2022
Bổ sung 'nơi sinh' trong hộ chiếu không làm phát sinh thủ tục

Bổ sung 'nơi sinh' trong hộ chiếu không làm phát sinh thủ tục

Tạp chí Mekong Asean
15/11/2022
Quốc hội đồng ý bổ sung 'nơi sinh' vào hộ chiếu mẫu mới

Quốc hội đồng ý bổ sung 'nơi sinh' vào hộ chiếu mẫu mới

Báo Người Lao Động
15/11/2022
Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu mới

Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu mới

Báo Kinh Tế Đô Thị
15/11/2022
Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu mới

Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu mới

Báo Tiền Phong
15/11/2022
Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu

Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu

Báo Đầu Tư
15/11/2022
Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu mới

Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu mới

Báo VOV
15/11/2022
Quốc hội chốt bổ sung 'nơi sinh' vào mẫu hộ chiếu mới

Quốc hội chốt bổ sung 'nơi sinh' vào mẫu hộ chiếu mới

Tạp chí Tri Thức Trực Tuyến
15/11/2022
Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu mới

Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin 'nơi sinh' vào hộ chiếu mới

Báo VietnamNet
15/11/2022