Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lực lượng Công an nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Sáng 16-8, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy Ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề 'Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới'.

Các đồng chí chủ trì và tham gia điều hành Hội thảo.

Các đồng chí chủ trì và tham gia điều hành Hội thảo.

Đồng chủ trì và tham gia điều hành Hội thảo có Đại tướng, GS.TS Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ- Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Phạm Minh Tuấn- Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Hội thảo được tổ chức tại điểm cầu Hội trường Bộ Công an đến 63 điểm cầu của Công an địa phương với trên 6.000 đại biểu, khách mời trong và ngoài ngành Công an tham dự. Tại TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc Công an TP chủ trì điểm cầu.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 77 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005-19-8-2022).

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tiến trình đổi mới của đất nước, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước đã từng bước đổi mới tư duy, nhận thức và chỉ đạo thực tiễn, phát triển và hoàn thiện tư duy lý luận về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia phù hợp với thực tiễn khách quan, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. “Từ việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia đặt ra ở góc độ trong nước, hiện nay chúng ta đã xây dựng và triển khai nền an ninh quốc gia trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế toàn diện. Chúng ta luôn xác định bảo vệ an ninh quốc gia phải dựa trên sức mạnh tổng hợp quốc gia, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia là bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước và nằm trong tổng thể của chiến lược bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Đại tá Trần Đình Liên chủ trì tại điểm cầu TP Đà Nẵng.

Đại tá Trần Đình Liên chủ trì tại điểm cầu TP Đà Nẵng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung xoay quanh chủ đề “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”, tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Các ý kiến tham luận đã luận giải, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp. GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận T.Ư tham luận với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. GS.TS Phùng Hữu Phú- Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng T.Ư tham luận chủ đề:“Quan điểm và sự chỉ đạo của Đảng về phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Trung tướng Trần Ngọc Khánh- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khẳng định nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay…

Tổng kết Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Thực tiễn đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống nhất quản lý của Nhà nước và sức mạnh của toàn dân, cả hệ thống chính trị và đoàn kết toàn dân tộc là nguyên tắc cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó, vai trò nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia là CAND và QĐND, đặc biệt trong đó vai trò “gương mẫu đi đầu” trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Đảng, phụng sự Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh, gian khổ vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đối với lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể và nhất là lực lượng QĐND, lực lượng CAND đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Qua Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; thực hiện “gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, “khi dân cần, khi dân khó, có Công an”. Đồng thời, quán triệt nghiêm túc lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” để lực lượng CAND là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

M.V