Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lực lượng CSND Việt Nam - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội

Cùng với những hy sinh xương máu, còn có rất nhiều những cống hiến, hy sinh thầm lặng, không thể đong đếm được về thời gian, công sức, hạnh phúc riêng tư của lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc, để thực hiện lẽ sống cao cả 'thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình'.

Cách đây 60 năm, ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34 công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) và Pháp lệnh quy định cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan CSND. Đây là một sự kiện đặc biệt, là mốc son quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng CSND và ngày 20-7 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng CSND.

Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân

Trong 6 thập kỷ qua, với những nỗ lực xây dựng phấn đấu và trưởng thành, lực lượng CSND luôn được Đảng, Nhà nước và Bác Hồ chăm lo giáo dục, rèn luyện, được Nhân dân giúp đỡ mọi mặt và luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân. Đó là những tiền đề cơ bản để lực lượng CSND không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, vững vàng, đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới.

Lực lượng CSND tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân

Lực lượng CSND tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân

60 năm qua, trước muôn vàn khó khăn, gian khổ, phức tạp và hiểm nguy, lực lượng CSND luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Những cuộc chiến bao giờ cũng khốc liệt. Cuộc chiến với các loại tội phạm lại có những khốc liệt riêng, đòi hỏi người chiến sĩ CSND không chỉ dũng cảm, mưu trí, mà còn phải có những phẩm chất đặc biệt, đó là không quản hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ.

Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng CSND tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đặc biệt quan tâm chăm lo, xây dựng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức bộ máy, cán bộ. Đến nay, lực lượng CSND được bố trí theo hướng tập trung, chuyên sâu, thống nhất, xuyên suốt từ Bộ đến cơ sở theo mô hình Công an 4 cấp “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, làm nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng CSND luôn vững vàng bản lĩnh, phẩm chất cách mạng, tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Lực lượng CSND luôn vững vàng bản lĩnh, phẩm chất cách mạng, tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng CSND đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương chiến lược, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trung bình mỗi năm gần đây, lực lượng CSND điều tra khám phá 50.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội; 20.000 vụ phạm tội về ma túy; 34.000 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao.

Tỷ lệ điều tra khám phá các loại án hình sự đạt trên 75%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, đặc biệt đã chủ động phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá là “điểm sáng”, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn vừa qua.

Cùng với việc làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, lực lượng CSND đã tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dựng khoa học công nghệ, đặc biệt đã thần tốc hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai cấp hơn 65 triệu căn cước gắn chíp điện tử cho công dân; đồng thời, phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; góp phần chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản trị đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gặp mặt cán bộ hưu trí cấp cao của lực lượng CSND nhân kỷ niêm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gặp mặt cán bộ hưu trí cấp cao của lực lượng CSND nhân kỷ niêm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng

Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngày càng có chuyển biến hiệu quả hơn. Công tác quản lý giam, giữ, thi hành án hình sự được đổi mới, đề cao yêu cầu giáo dục, hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, thể hiện bản chất tốt đẹp, nhân đạo và tính nhân văn của chế độ ta. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của lực lượng CSND không ngừng được tăng cường và mở rộng, Cảnh sát Việt Nam là thành viên tin cậy, có trách nhiệm tại nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương, song phương, tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật quốc tế và bước đầu tham gia lực lượng Cảnh sát giữ gìn hòa bình của Liên Hợp quốc.

Đặc biệt, trong hai năm gần đây, cùng với toàn lực lượng CAND, lực lượng CSND đã tăng cường hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, cùng toàn lực lượng CAND tạo nên “Lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Máu của các chiến sỹ vẫn đổ giữa thời bình

Quá trình công tác, chiến đấu đã hun đúc nên bản chất cao quý, tốt đẹp và truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CSND. Ngay trong thời bình, máu của các chiến sỹ CSND vẫn đổ cho sự bình yên của cuộc sống, chỉ tính riêng trong thời kỳ đổi mới đến nay, có gần 200 cán bộ, chiến sỹ anh dũng hy sinh và hơn 1.000 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Cùng với những hy sinh xương máu, còn có rất nhiều những cống hiến, hy sinh thầm lặng, không thể đong đếm được về thời gian, công sức, hạnh phúc riêng tư của lớp lớp cán bộ, chiến sỹ CSND trên khắp mọi miền của Tổ quốc, để thực hiện lẽ sống cao cả “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã tặng lực lượng CSND bức trướng mang dòng chữ “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ”.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã tặng lực lượng CSND bức trướng mang dòng chữ “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ”.

Trong thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Lực lượng CSND nguyện tiếp tục tuyệt đối trung thành với với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ngành, các cấp; làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chiến lược về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc, lực lượng CSND được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, có 01 Huân chương Sao Vàng; 12 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Hồ Chí Minh; hàng trăm tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tặng 16 chữ vàng: “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ”.

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, lực lượng CSND vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; 03 đơn vị và 01 cá nhân được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; đón nhận Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng với những cống hiến, đóng góp to lớn của lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là sự cổ vũ, động viên kịp thời để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CSND tiếp bước trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mai Loan