(HQ Online)- Chiều ngày 15-8-2013 tại Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 thành lập lực lượng kiểm tra sau thông quan (KTSTQ).

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái thừa ủy quyền trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Cục KTSTQ.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái tham dự Hội nghị. Tham dự còn có 345 CBCC thuộc 34 Cục Hải quan hoạt động trong lĩnh vực KTSTQ.

Đánh giá quá trình thành lập và phát triển của lực lượng KTSTQ của ngành Hải quan, Cục trưởng Cục KTSTQ Dương Phú Đông cho biết, trải qua qua 10 năm thành lập, đến nay hoạt động KTSTQ đã được Tổng cục Hải quan và toàn ngành quan tâm, trú trọng đẩy mạnh, đã có chuyển biến đột phá về chất cũng như về lượng.

Kiểm tra sau thông quan: 10 năm một chặng đường- Phần 1

Qua 10 năm thành lập đến nay, đội ngũ cán bộ công tác KTSTQ đã trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, hình thành được bộ máy tổ chức KTSTQ từ Tổng cục đến hải quan các địa phương. Toàn lực lượng đã có 710 cán bộ (chiếm khoảng 6,3% lực lượng toàn ngành) là những cán bộ có nghiệp vụ cao, chuyên sâu, là những cán bộ luôn tận tâm, chủ động sáng tạo trong công tác, chuyên nghiệp trong công việc, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đã xây dựng được hệ thống các quy định pháp luật về KTSTQ về cơ bản phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan, thực hiện Hải quan điện tử.

Cũng qua 10 năm xây dựng và phát triển, hoạt động KTSTQ đã có những thây đổi mang tính đột phá, dựa trên cơ sở quản lý rủi ro, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận với chuẩn mực quốc tế.

Cục trưởng Cục KTSTQ nhấn mạnh, kết quả đáng chú ý qua 10 năm thành lập lực lượng KTSTQ là việc KTSTQ đã giúp các DN nắm chắc pháp luật, tạo điều kiện để DN được hưởng các ưu tiên, ưu đãi vê quản lý hải quan, đồng thời tạo sự cồng bằng trong cạnh tranh giữa các DN.

Kiểm tra sau thông quan: 10 năm một chặng đường- Phần 2

Không chỉ có thế, KTSTQ còn góp phần nâng cao năng lực hội nhập của Hải quan Việt nam, nâng tầm của Hải quan Việt Nam trong quan hệ quốc tế…

Có thể thấy, với những kết quả đạt được trong 10 năm qua, lực lượng KTSTQ đã và đang khẳng định được vị trí, vai trò và lực lượng nòng cốt của ngành hải quan trong quản lý nhà nước về hải quan, trong chiến lược phát triển, hiện đại hóa hải quan…

Tự hào với những thành tích của lực lượng KTSTQ trong 10 năm qua, phát biểu trong lễ kỷ niệm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái đánh giá cao những đóng góp to lớn của CBCC và lãnh đạo lực lượng KTSTQ thời gian qua.

Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, lực lượng KTSTQ phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, trong thời gian tới làm thế nào để lực lượng KTSTQ thích nghi với những đổi mới, góp phần nhiều hơn nữa vào công cuộc cải cách hiện đại hóa của ngành Hải quan.

Qua 10 năm thành lập, toàn lực lượng KTSTQ đã kiểm tra được 10.448 cuộc, tổng số tiền thuế truy thu vào NSNN đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng. Kết quả này đã góp phần chống thất thu cho NSNN, nâng cao tính tuân thủ pháp luật, răn đe, ngăn chặn kịp thời các sai phạm của các tổ chức, cá nhân XNK hàng hóa, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước trong điều hành hoạt động XNK.

Thu Trang