Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lực lượng "mũ nồi xanh"

Báo Nhân Dân
Gốc

ND – Một trong những phương tiện được LHQ sử dụng để thực hiện chức năng chính duy trì hòa bình và an ninh quốc tế là lực lượng gìn giữ hòa bình (GGHB) của LHQ. Trong 60 năm qua, kể từ khi phái bộ GGHB đầu tiên của LHQ được triển khai năm 1948 tới Trung Đông để giám sát Hiệp định đình chiến giữa Israel và các nước A-rập, LHQ đã triển khai tổng cộng 63 chiến dịch GGHB trên thế giới.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123083&sub=83&top=45