ND - Theo tin nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử T.Ư Belarus (CEC) cho biết, kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử QH nước này tại 100/110 khu vực bầu cử, các ứng cử viên thân chính phủ đã giành tổng cộng 100 ghế (trong số 110 ghế) và chưa có ứng cử viên đối lập nào trúng cử.